Nieuws

Inventarisatieproject beschermt waardevolle graven in Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden start met een nieuw inventarisatieproject om waardevolle graven en graftekens te beschermen. Sint-Truiden telt vandaag maar liefst 22 begraafplaatsen met tal van grafstenen en monumenten met een lokaal historisch belang. Een systematische inventarislijst moet ervoor zorgen dat dit erfgoed niet verloren gaat.

Sint-Truiden wil het funerair erfgoed van 13 kerkhoven gaan inventariseren. Daarnaast wordt er ook een lijst met graven van lokaal historisch belang per kerkhof opgemaakt. Dankzij deze inventarisatie zal de stad over een lijst beschikken met graven van lokaal historisch belang, die voor de toekomst bewaard en onderhouden zullen worden.

Veel graven verdwenen

“Er is dringend nood aan een algemene visie op het vlak van grafconcessies en begravingen”, verduidelijkt schepen van Monumentenbeheer en onroerend erfgoed Jelle Engelbosch. “Door het ontbreken van een inventarislijst van historisch waardevolle graven, is het opruimen van graven en grafstenen vandaag een ad-hocbeslissing, waardoor belangrijke graven en graftekens in het verleden zijn verdwenen en ook in de toekomst nog dreigen te verdwijnen. Met dit project willen we hier verandering in brengen.”

Volgens schepen Engelbosch is er ook nood aan een algemene visie op het vlak van ruimtelijke ordening voor de toekomst van de kerken, maar ook van de kerkhoven, die zich veelal in de omgeving van kerken bevinden. “Een inventarislijst van het funerair erfgoed, mét een waardering, is een belangrijk instrument om die visie uit te werken en om dit type erfgoed te verankeren in het ruimtelijk beleid”, klinkt het.

Meer dan beschrijving met foto’s

Voor het project doet het lokaal bestuur van Sint-Truiden beroep op de deskundigheid van het externe bureau INTRO Cultuur en Media. “Het inventariseren en waarderen van funerair erfgoed is meer dan enkel een beschrijving van de graven met eventuele foto’s”, aldus schepen Engelbosch. “Een systematische, gelijkmatige inventarisatie ervan vraagt een uitgebreide expertise op het vlak van zowel roerend als onroerend erfgoed. De vormelijke aspecten en de zeldzaamheid bepalen de waarde op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale bekenden en voorname personen die in de graven begraven liggen, of de reden van begraving, zoals oorlog, ziekte… bepalen de waarde op het gebied van immaterieel erfgoed.”